Press
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

 
 

NoFloods redder Ungarsk gasanlæg mod oversvømmelse

  • Det Ungarske gasselskab KEG Gaz, 80 km nord for Budapest, her enorme gas reservoirs under jorden og dets drift var truet, da vanstanden i Danube floden steg markant.
Læs mere
 
 

NoFloods Barrierer når de franske nationale TV nyheder

  • Den stigende vandstand fra floden Bidouze har ført til oversvømmelse af mere end 40 veje og efter et dige langs tog sporene i Mont de Marsan brød sammen...
Læs mere
 
 
 

NoFloods Barrieren holdt vandmasserne tilbage i Jyllinge

Da stormen Egon ramte Denmark i januar 2015, havde myndighederne I Roskilde tilkaldt Environment Solutions for at hjælpe med at beskytte området mod oversvømmelse...

Læs mere

VELKOMMEN TIL NOFLOODS

Vi er glade for, at byde dig velkommen til NoFloods.dk.

NoFloods dækker over en gruppe specialiserede løsninger til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse  - NoFloods mobile Barriers og NoFloods Alu Barriers samt løsninger til midlertidig  opbevaring og indkapsling af store mængder overfladevand, spildevand, olie eller anden forurening – NoFloods GVOIR.

NoFloods systemerne udvikles og produceres af Environment Solutions ApS.
Environment Solutions ApS er en skandinavisk virksomhed, med hovedkontor i Danmark.

Med NoFloods systemerne, har vi udviklet, en af verdens mest fleksible og omkostningseffektive løsninger til beskyttelse af mennesker, kritisk infrastruktur og miljø i forbindelse med oversvømmelse og udslip.

Som et af de få produkter på markedet til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse, er NoFloods systemerne  testet og certificeret af relevante myndigheder og beredskaber.Vores produkter og løsninger er baseret på mere end 12 års erfaring.  Vi udvikler og tilpasser kontinuerligt vores produkter, for at sikre bredere anvendelses muligheder af NoFloods systemerne.

Som det eneste gennem-testede produkt på markedet kan NoFloods Mobile Barriers udlægges både FØR (præventiv udlægning) og EFTER (kurativ udlægning – direkte i vand) forekomst af oversvømmelse.

Det har siden begyndelsen for mere end 12 år siden, været vores mål, at gøre NoFloods til den foretrukne standard i verden, indenfor midlertidig beskyttelse af mennesker, kritisk infrastruktur og miljø mod oversvømmelse. Et mål vi  faktisk mener, at have nået i dag!

 

NoFloods i medierne

Vores partnere

  •                    

 

   

 

Du er altid velkommen til at kontakte Environment Solutions’ marketingafdeling, hvis du har brug for yderligere oplysninger om os eller vores produkter. Det meste af materialet på denne side kan frit downloades.

Hvis du har brug anden information er du velkommen til at sende en e-mail med din anmodning til:  Vi bestræber os på løbende at ajourføre denne side med opdateringer om vores produkter, nyheder og spændende arrangementer.       

Med venlig hilsen,

Environment Solutions ApS

 

UDVALGT LISTE OVER RAPPORTER, PRISER, GODKENDELSER OG AKKREDITERINGER

 

SAINT FLORENCE STATUETTEN, POLEN

Environment Solutions modtog Saint Florence statuetten ved en festmiddag, hvor prisen blev givet for krisebistand under oversvømmelser i Polen.


VITUKI CERTIFICERING, UNGARN

"VITUKI" Hungarian Water Resources Research Institute Kht. & “VITUKI” Institute for Environmental Protection and Water Management International Affairs har testet and afprøvet det materiale, der anvendes til NoFloods Barrier-systemet.


DHI HYDRAULISK RAPPORT, DANMARK

Dansk Hydraulisk Institut (DHI) er en af verdens førende uafhængige institutioner indenfor vandteknologi, og har foretaget en grundig test af NoFloods Barrier-systemets tekniske konstruktion og virkning. Alle udtalelser om mulighederne i NoFloods Barrier-systemet er baseret på denne tekniske rapport.


SÉCURITÉ CIVILE, FRANKRIG

Det franske beredskab “Sécurité Civile” har udstedt et ”tilfredstillelsescertifikat”, efter at de med stor succes udlagde NoFloods Barriererne under de alvorlige oversvømmelser i 2014.


NDRRM ACCREDITERING, PHILIPPINERNE

NDRRMCOCD (National Disaster Risk Reduction and Management Council Office of Civil Defence) har tildelt NoFloods-løsningerne den såkaldte PRODUCT ACCREDITATION AND ENDORSEMENT EVALUATION CERTIFICATE AND RECOMMENDATION til bekæmpelse af oversvømmelser og olieudslip.

 

ISO 9001:2008

Som hjørnesten i Environment Solutions' kvalitetsplan har vi både indført en kvalitetssikringspolitik og erklærede kvalitetsmål. Opnåelsen af ISO 9001:2008 certificeringen viser vores kunder, leverandører og partnere, at Environment Solutions er forpligtet til løbende kvalitetsforbedring.


Hvis det er relevant fås de komplette rapporter eller yderligere oplysninger efter anmodning.

NoFloods Barrierer

NoFloods mobile barrierer er nok verdens mest effektive og fleksible løsning til beskyttelse mod oversvømmelse både FØR og EFTER en oversvømmelse har fundet sted.  Som den eneste gennemtestede løsning på markedet, kan NoFloods Mobile Barrierer udlægges EFTER direkte i vand, således at oversvømmede områder, kan pumpes tørre infrastructure.

Total tillid til en løsning

Nofloods Mobile Barrierer og NoFloods GVOIR udvikles og produceres af Environment Solutions ApS. Vi har investeret aktivt i udviklingen af den mest fleksible og omkostningseffektive løsning til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse og midlertidig opbevaring af store mængder væske. Vores produkter og løsninger er baseret på mere end 12 års erfaring indenfor for oversvømmelse og naturkatastrofer.

NoFloods Gvoir

NoFloods GVOIR adskiller sig fra andre standard løsninger til midlertidig opbevaring af væske, hvilke per tradition er defineret af opbevaringsløsningens størrelse.  GVOIR har en unik og modulær tilgang hvilket muliggør midlertidig opbevaring af ubegrænsede mængder af overfladevand, spildevand, olie eller lignende enten som et enkeltstående system eller som tilføjelse/udvidelse af et eksisterende system.